2024 Yılı Asgari Ücretine Bağlı Temel Parametreler

2024 Yılı Asgari Ücretine Bağlı Temel Parametreler

01/01/2024 – 31/12/2024 döneminde uygulanacak olan 2024 asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) internet sitesinden brüt 20,002.50 TL, net 17,002.12 TL olarak duyurulmuştur.

Çalışma hayatında pek çok parametre asgari ücret üzerinden belirlendiğinden, bu minvalde hesaplanan bazı tutarlar aşağıda belirtilmiştir.


2024 asgari ücretinde temel parametreler

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET666,75TL
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET20,002.50
SGK PRİMİ% 142,800.35
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1200.03
GELİR VERGİSİ MATRAHI17.002,13
GELİR VERGİSİ TUTARI0
DAMGA VERGİSİ0
ASGARİ ÜCRET KESİNTİLER TOPLAMI3.000,38
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET17,002.12
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET20,002.50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)3,100.39
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2400.05
İŞVERENE TOPLAM MALİYET23,502.94

Not: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir.

Asgari ücret Gelir ve Damga vergisi istisnası uygulanmıştır.


SPEK sınırları

1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanacak sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Günlük kazanç alt sınırı 666,75 TL
Aylık kazanç alt sınırı 20.002,50TL
Günlük kazanç üst sınırı 5.000,63 TL
Aylık kazanç üst sınırı150.018,90 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı (yardımı) ve BES/Özel sağlık sigortası tutarları

Yemek parası (fiilen çalışılan gün başına 666,75 x 23.65%) 157,69
Çocuk Zammı (20.002,50TLx %2) 400,05
Aile Yardımı(20.002,50TLx10%) 2.000,25
BES+ÖSS (20.002,50TLx30%)6.000,75

Çırak ve öğrenciler için sigorta primleri

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Günlük kazanç tutarı333,375
Aylık kazanç tutarı   10.001,25

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı 666,75 TL
Aylık kazanç alt sınırı 10.008,00TL
Günlük kazanç üst sınırı 2.000,25 TL
Aylık kazanç üst sınırı60.007,50 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler

Günlük kazanç tutarı666,75
Aylık kazanç tutarı   20.002,50TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.


5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında esas alınacak tutarlar ve ödenecek prim tutarı (askerlik-doğum)

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalıların kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında hizmet borçlanılmasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırı 666,75 x32%213,36TL
Günlük kazanç üst sınırı  5.000,63X32% 1.600,20

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, Kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde ise % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.
Söz konusu kişilerin borçlanacakları her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden 2024 yılında ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırı 666,75 x20%133,35TL
Günlük kazanç üst sınırı  5.000,63X20% 1.000,13


3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar ve ödenecek prim tutarı

Yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 ‘i dir. Buna göre, yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırı 666,75 x45%300,04TL
Günlük kazanç üst sınırı  5.000,63X45% 2.250,28

2024 SGK idari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.

Buna göre, 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları 20.002,50 TL asgari ücret esas alınarak uygulanacaktır. Örneğin denetim elemanına kayıt ve belge ibraz etmeme toplam cezası 240.030 TL olmuştur.


2024 kıdem tazminatı tutarı

01.01.2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının alt sınırı brüt asgari ücret olup, 20.002,50 TL olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ise 2024 yılı için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

2024 işsizlik ödeneği miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2024 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı (En az-En çok)

 Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği MiktarıDamga VergisiOranı (0,00759)Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay 2024 Yılının ilk Dönemine Ait Asgari Ücretle Çalışan20.002,508.001,00TL60,737.940,27 (en az)
Son 4 ay 50.000 TL ortalama ücretle çalışan50.000TL20.000 değil*16.002 TL121,4615,880,54 TL(en çok)

(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.

Share this content:

Yorum gönder