2024 Yılı İçin Belirlenen Emzirme Ödeneği Miktarı

2024 Yılı İçin Belirlenen Emzirme Ödeneği Miktarı

Emzirme ödeneği doğum yapan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenir.
Ayrıca sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocuğun doğması halinde, sigortalı kadına veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla da emzirme ödeneği ödenmektedir.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

Hizmet akdine tabi (4/a’lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden sigortalı adına PTT şubelerine otomatik olarak ödenmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 64,77 olduğu ve yapılacak hesaplama sonrasındaki kuruşların liraya iblağ edildiği dikkate alındığında, 2023 yılında 520,00 TL olan emzirme ödeneği 2024 yılında 857,00 TL olacaktır.

Share this content:

Yorum gönder