2024 Yılında Yabancılara İlişkin İdari Para Cezaları

2024 Yılında Yabancılara İlişkin İdari Para Cezaları

✅Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 56.752 TL,
✅Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya; 22.688 TL,
✅Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 45.406 TL,
İdari para cezası uygulanır.
✅Ayrıca, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Share this content:

Yorum gönder