Deneme Süreli Fesih

Deneme Süreli Fesih

4857 Sayılı İş Kanunu

Madde 15- Deneme Süreli Fesih

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi
en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve
tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
SGK Çıkış Kodu : 01
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
SGK Çıkış Kodu : 02

Share this content:

Yorum gönder