Eğitim ve geliştirme

Eğitim ve geliştirme

Eğitim ve geliştirme veya öğrenim ve geliştirme, kişilerin daha önceden belirlenen hedeflere yönelik bilgi ve beceri kazanmaları için yapılan düzenli ve sistemli bir olgudur. Bu, kuruluş ve şirketlerde bireylerin ve ekiplerin etkinliğini artırmayı içerir. Eğitim, organize talimat yoluyla örgütsel etkililikteki ani değişikliklerle ilişkili olarak görülebilir. Gelişme, uzun vadeli örgütsel ve çalışan hedeflerinin ilerlemesi ile ilgilidir. Stratejik insan kaynakları planlaması, insan kaynakları yönetim sistemi, yetenek yönetimi sistemi, insan kaynakları geliştirme, öğretim tasarımı, ergonomi ve bilgi yönetiminde uygulanır.

Share this content:

Yorum gönder