İnsan kaynakları politikası

İnsan kaynakları politikası

İnsan kaynakları politikası, insan kaynakları ile ilgili bir şirketlerin ve kurumların yürüttüğü bir politika hizmetidir. Personel ile çalışmanın yönünü ve içeriğini belirleyen bir dizi hedef ve ilkedir. İstihdamla ilgili çeşitli konularda İK yöneticilerine özel yönergeleri temsil ederler ve kuruluşun işe alım, terfi, finansal tazminat, eğitim, seçimler gibi politikalarını belirler.

İlgili kurumun İnsan Kaynakları Departmanı, mevcut insan kaynakları politikasına göre işe alım sürecini yönetir. İşe aldığı personelin gelirini, alacağı terfiyi bu politikaya göre belirler.

İnsan Kaynakları politikası bazı ilkelere göre belirlenir. Bunlar;

  • Verimlilik İlkesi
  • İnsancıl Davranış İlkesi
  • Eşitlik İlkesi
  • Güvence İlkesi
  • Açıklık İlkesi
  • Halef Yetiştirme İlkesi
  • Yönetim Geliştirme İlkesi
  • Hizmet İlkesi
  • Gelişim İlkesi
  • İnsan Kaynakları İlkesi

Share this content:

Yorum gönder