İnsan kaynakları yönetim sistemi

İnsan kaynakları yönetim sistemi

İnsan kaynakları yönetim sistemi, bir tür insan kaynakları yönetimi (İK) yazılımıdır. İnsan kaynaklarının, iş süreçlerinin ve verilerin kolay yönetimini sağlamak için bir dizi sistemi ve süreci birleştirir. İnsan kaynakları yönetimi, örgütün insanlarını oluşturmakla ilgilidir. Kamu yönetiminde insan kaynakları yönetimi için de geçerlidir.

Bir insan kaynakları yönetim sistemi, günlük insan kaynakları süreçlerinin yönetilebilir ve kolay erişilebilir olmasını sağlar. Veri işleme sistemlerinin programlanması, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımının standartlaştırılmış rutinlerine ve paketlerine dönüşmüştür.

Genel fonksiyonlar

İnsan kaynakları yönetim sistemleri pek çok fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlardan bazıları kurumların kendi kullanımlarına özel olsa da bazı fonksiyonlar hemen hemen tüm yazılımlarda bulunmaktadır.

  • İzin takibi
  • Maaş takibi
  • Puantaj takibi
  • Vardiya takibi

Share this content:

Yorum gönder