Stratejik insan kaynakları planlaması

Stratejik insan kaynakları planlaması

Stratejik insan kaynakları planlaması, işletme’lerin rekabet ortamında fark yaratabilmesi, güçlü kalabilmesi için uyguladığı yöntemleri ifade eder. Bir kuruluşun hedeflerine ulaşması için mevcut ve gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçlarını belirler. İnsan kaynakları planlaması, insan kaynakları yönetimi ile beraber bir organizasyonun genel stratejik planı arasında bir bağlantı görevi görür. İnsan kaynakları planlaması, bir işveren markası oluşturmayı, elde tutma stratejisini, devamsızlık yönetimi stratejisini, esneklik stratejisini, yetenek yönetimi stratejisini, işe alım ve seçim stratejisini içerir. İnsan kaynakları, hedeflerine ulaşmak için çeşitli araçlar ve teknolojiler kullanır. Bu teknolojiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere sosyal medya, yönetim bilişim sistemi ve farklı politikaları içerir.

Share this content:

Yorum gönder