2024 Yılı Engelli Vergi İndirim Tutarları

2024 Yılı Engelli Vergi İndirim Tutarları

Engelli vergi indirim tutarları 2024 yılında ücret gelirlerine uygulanacak indirimler 30.12.2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

Engelli vergi indirim tutarları 2024 yılında 1. Derece Engelliler, 2. Derece Engelliler, 3. Derece Engelliler olmak üzere çalışma gücü kayıp oranları ile belirlenmektedir.

2024 Engelli Vergi İndirim Tutarları Tablosu

2024 engelli vergi indirim tutarları aşağıdaki tablo göz önünde bulundurularak ücret gelirlerinde indirime tabi olacaktır.

ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI 2024
Birinci Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80″ini kaybetmiş olanlar)6900
İkinci Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60″ını kaybetmiş olanlar)4000
Üçüncü Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40″ını kaybetmiş olanlar)1700

Share this content:

Yorum gönder