Anayasa Mahkemesi SGK İşgöremezlik Ödeneği Hesaplama Üst Sırınını İptal Etti.

Anayasa Mahkemesi SGK İşgöremezlik Ödeneği Hesaplama Üst Sırınını İptal Etti.

✅Dün 21.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi ’nin 01.02.2024 tarihli ve 2024/31 sayılı Kararı ile;
5510 sayılı Kanun’un 17. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinde yer alan
(“…hastalık ve analık…” ve “…analık ve hastalık halinde ise işgöremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki…”) ibareleri
ile
ikinci cümlesi
(“Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”)
iptal edilmiştir.

✅İptal edilen madde gerekçesinde; analık ve hastalık durumlarının öncesinde prim tutarlarının yüksek bildirilmesi veya sahte sigortalılık gibi durumlar ile haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçebilmenin amaçlandığı, bu yüzden analık ve hastalık hallerinde ödeneğe esas dikkate alınacak günlük kazanç tutarının bulunmasında son 3 ay yerine son 12 ayın ortalamasının dikkate alınması gerektiği öne sürülmüştü.

✅Ancak Anayasa Mahkemesi, bu durumun art niyet gütmeyen sigortalıları da mağdur etmeye sebebiyet verdiğine oy birliğiyle karar vermiştir.

✅İptal kararı 21.12.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Share this content:

Yorum gönder