Baret Kullanmama Tazminatsız Çıkış Sebebi Sayılır.

Baret Kullanmama Tazminatsız Çıkış Sebebi Sayılır.

✅Davacı işçinin davalı işyerinde İş güvenliği talimat ve tutanağına göre işyerinde baret takmanın gerekli olduğu, davacının baret takmadığı anlaşılmıştır.

✅Davalı işveren tarafından davacının iş sözleşmesi İş Kanunu’nun 25/II-(ı) maddesi uyarınca süresi içinde derhal sona erdirilmiştir.

✅Buna göre davalı işverenin işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinin kabulü ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2017/863 Esas,
2020/14156 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder