İş Arkadaşına Cinsel İçeriklı Mesaj Gönderen İşveren Tazminatsız İşten Çıkarabilir.

İş Arkadaşına Cinsel İçeriklı Mesaj Gönderen İşveren Tazminatsız İşten Çıkarabilir.

✅Somut olayda, davalı işyerinde kalite kontrol formeni olarak çalışan davacı işçinin, aynı bölümde stajyer olan … ‘e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği stajyer olan … ‘ün yazılı beyanı, davacının savunmasındaki ikrarı ve tanık beyanlarıyla sabit olduğu, davacının göndermiş olduğu mesajların 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin II. bendinin (c) bendinde belirtilen cinsel taciz niteliğinde olduğundan fesih haklı nedene dayanmaktadır.

✅Bu durumda davacı işçinin İşe iade isteğinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2011/5687 Esas,
2012/885 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder