Sigortalının Ölümü Halinde Geride Kalanlara Aylık Bağlanma Koşulları

Sigortalının Ölümü Halinde Geride Kalanlara Aylık Bağlanma Koşulları

✅ En az 1.800 gün kadar yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak.

✅ 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır.

✅ Ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Share this content:

Yorum gönder