İşçinin haberi olmadan izlenmesi ile elde edilen bilgiler haklı fesih sebebi olarak kullanılamaz.

İşçinin haberi olmadan izlenmesi ile elde edilen bilgiler haklı fesih sebebi olarak kullanılamaz.

✅İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkündür.
Ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır.

✅İşçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir.

✅Hal böyle iken, somut olayda işverence gizlice izleme neticesinde elde edilen bilgilerin haklı fesih sebebi olarak ileri sürülmesinin mümkün olmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2017/21857 Esas,
2019/9884 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder