İşçinin İşe Alınırken İşvereni Yanıltması Tazminatsız Çıkışı Gerektirir.

İşçinin İşe Alınırken İşvereni Yanıltması Tazminatsız Çıkışı Gerektirir.

✅Davacı işçinin işe başvururken sunduğu TOEFL belgesinin başvuru tarihine göre 4 yıl önce alınmış olduğu ve 5 yıllık iş tecrübesi olmadığı halde yanıltıcı beyanda bulunarak iş başvuru formunda 6 yıl 11 ay hizmet süresinin bulunduğunu bildirdiği ve işe giriş şartlarını taşımadığı halde davacının işe alındığı,

✅Bir kamu kurumunda olan bu durumun 2015 yılı Sayıştay denetiminden sonra yapılan incelemeyle ortaya çıktığı,
davacının iş akdinin iş başvurusu sırasında işe alım şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle davalı işverence feshedildiği,

✅İşe giriş şartlarını taşımadığını kendisi de bilen davacının davalı işvereni yanıltıcı yazılı beyanda bulunduğunun açıkça anlaşılması karşısında davalı işverenin bu sebeple gerçekleştirdiği feshin 4857 sayılı Kanunun 25 /2-a. maddesi gereğince haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2019/1578 Esas,
2019/14645 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder