İşçinin Kavga Etmesi

İşçinin Kavga Etmesi

Somut olayda; davacı işçi, davalı işverenin başka bir işçisiyle tartıştığı ve kavga ettiği gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren de davacının diğer işçiyle kavga ettiğini ve işyerini haksız olarak terk ettiğini, bu hareketinin sonucu olarak iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.

Dosya üzerinde yapılan incelemede, kavgaya karışan diğer işçi …’ın olay günü istifa ettiği, istifa dilekçesinin aynı zamanda ibraname niteliğinde olduğu ve kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiğinin açıklandığı, davalı işveren tarafından kavga nedeniyle davacının iş akdine haklı nedenle son verildiği savunması yapılmasına rağmen kavganın diğer tarafı olan ve dava konusu olay sonrasında istifa eden diğer işçiye kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek iş akdi sonlandırılmıştır.

Dava konusu kavga olayının tamamen davacı işçiden kaynaklandığına dair bir iddia ve delil olmaması karşısında davalı işverenin davacıya kıdem ve ihbar tazminatlarını ödememesi, işverenin eşit işlem borcuna aykırılık teşkil etmektedir.

Bu nedenle davacı işçi yönünden davalı işverenin haklı fesih savunmasına itibar edilmesinin hatalı olduğu, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin bu gerekçeyle kabulünün gerektiği anlaşılmakla, yanılgılı değerlendirme nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi hatalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2021/7735 Esas,
2021/12280 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder