İşveren geçmişte ödediği ikramiyeyi keyfi olarak kesemez

İşveren geçmişte ödediği ikramiyeyi keyfi olarak kesemez

✅Somut uyuşmazlıkta, davacı 2013 yılı ikramiye alacağı talebinde bulunmuştur.

✅Davacının önceki yıllarda ikramiyesinin ödendiği, 2013 yılı için kendisine ikramiye ödenmemesini gerektirir bir performans düşüklüğü içinde olduğunun iddia ve ispat edilmediği anlaşılmakla davacının ikramiye alacağı talebinin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2015/27311 Esas,
2018/23875 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder