İşveren Her Çalışana Asgari Ücret Artış Oranı Kadar Zam Yapmak Zorunda Mıdır?

İşveren Her Çalışana Asgari Ücret Artış Oranı Kadar Zam Yapmak Zorunda Mıdır?

✅İşçinin haklı nedenle fesih yapabilmesi için, iş sözleşme­sinde “personelin ücretinde yapılacak artış oranı asgari ücret artış oranından az olamaz” şeklinde bir düzenleme bulunması gerekir.

✅Aksi halde, işveren yönetim hakkına dayanarak ücret artış oranı belirleyebilir ve işçi bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez.
Bu konuda çok sayıda Yargıtay kararları vardır.

Share this content:

Yorum gönder