Emeklilik Sonrası Aynı İşyerinde Deneme Kaydı Bulunan Bir Sözleşme ile Çalışmaya Devam Eden İşçinin Deneme Süresi İçinde İstifası Halinde İşveren İhbar Tazminatı Talep Edebilir mi?

Emeklilik Sonrası Aynı İşyerinde Deneme Kaydı Bulunan Bir Sözleşme ile Çalışmaya Devam Eden İşçinin Deneme Süresi İçinde İstifası Halinde İşveren İhbar Tazminatı Talep Edebilir mi?

Deneme süreli iş sözleşmesi yapma hakkının kötüye kullanıldığı durumlarda, deneme süreli iş sözleşmesinin varlığından söz edilemez. Zira burada işçinin haklarını ortadan kaldırmak için bu yola gidilmesi halinde, yasal bir hakkın kötüye kullanımından söz edilir. İşverenin işyerinde yıllarca çalışmış bir işçisiyle aynı işte çalışması için deneme süresi öngören yeni bir sözleşme yapması durumunda işverenin kötü niyetinin varlığından söz edilebilir. Bu durumda işçinin aynı işverene ait işyerinde çalışırken veya daha önce çalıştığı işyerine ikinci kez işe girişinde öngörülen deneme kaydı geçersizdir.

İkinci deneme kaydının geçersiz olması durumunda bu kaydın olduğu süre içinde işçinin istifa etmesi durumunda işverenin ihbar tazminatı istemesi bize göre mümkün değildir. Zira hakkını kötüye kullanan işveren, kötüye kullanımın bir sonucu olarak bu sefer deneme kaydının geçersizliğini belirtip işçisinden ihbar tazminatı talep edemeyecektir.

Share this content:

Yorum gönder