Askerlik Nedeniyle Fesih ve Sonrasında Aynı İşyerinde İşe Başlama

Askerlik Nedeniyle Fesih ve Sonrasında Aynı İşyerinde İşe Başlama

İşçi askerlik nedeniyle iş akdini feshedecek ise sevk tarihine yakın makul bir süre öncesinde işverene yazılı olarak iş akdini askerlik nedeniyle feshettiğine dair dilekçe sunmalı ve ekine de sevk belgesini eklemelidir.

Askerlik nedeniyle fesihte işçinin bir yıl veya üzerinde kıdemi varsa kıdem tazminatı, kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti, varsa fazla çalışma, resmi tatil çalışması, prim, ikramiye vb. ödenmelidir.

🚀 Askerlik nedeniyle fesihte ihbar süresi beklenmesine gerek kalmaksızın iş akdi feshedilebilir. Bu nedenle işveren veya işçi ihbar tazminatı talep edemez.

🚀İşveren 12 kodu ile işçiyi işten çıkartır. İşçi askerlik dönüşü aynı işyerinde çalışma hakkına sahip. Ancak çalışmak istemez ve yeni bir işe başlamaz ise işsizlik ödeneğinden yararlanabilir. (diğer şartlar sağlanıyorsa)

📅 Aynı işyerinde çalışmak isteyen işçi askerlik görevinin sona ermesiyle birlikte 2 ay içerisinde işverene başvurmalıdır. İşveren aynı veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe almak zorunda.

💳 İşveren işçiyi işe başlatmaz ise 3 aylık ücreti tutarında işçiye tazminat ödemek durumundadır.

🚦 Askerlik nedeniyle iş akdi feshedilmeden ücretsiz izne ayrılma durumunda kıdem veya ihbar tazminatından bahsedilemez. İşsizlik ödeneğinden yararlanılamaz. Askerlik dönüşü işçinin kıdemi kaldığı yerden devam eder. Askerlik süresince işçiye prim gün bildirimi yapılmaz.

Share this content:

Yorum gönder