Cumartesi Günleri Yıllık izin Süresinden Sayılır mı?

Cumartesi Günleri Yıllık izin Süresinden Sayılır mı?

4857 Sayılı İş Kanunu 56/5 maddesi “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” Şeklinde düzenlenmiştir.
Yargıtay 9.H.D.sinin İşçilik alacakları ile ilgili ilke ilke kararında C.ertesi günlerinin izin süresinden sayılıp- sayılmayacağına dair kesin ve net bir karar vermiştir.İlgili karar aşağıda sunulmuştur.

“Cumartesi günü hafta tatili olarak da kararlaştırılabilir. Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu’nun 56/5. maddesi gereği her iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma dönemi içindeki Cumartesi ve Pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu Cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu’nun 56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan Pazar günleri izin süresinden düşülmelidir.”

Share this content:

Yorum gönder