İkramiye Ödemeleri Kıdem Tazminatına Dahil Edilir mi?

İkramiye Ödemeleri Kıdem Tazminatına Dahil Edilir mi?

İşçinin kıdem tazminatı ödenirken giydirilmiş brüt ücreti esas alınır. Yani işçinin çalışması karşılığı aldığı ücretinin (brüt) yanında ek menfaatler, sosyal yardımlar vb. (şartlar sağlanıyorsa) dahil edilir.

İşçiye yapılan ek menfaatlerden biri de ikramiye ödemleridir. İşyeri uygulaması haline gelmiş, iş sözleşmeleri ile kararlaştırılmış veya düzenli olarak yapılan ikramiye ödemleri kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücrete eklenir.

İkramiye ödemeleri kıdem tazminatına eklenirken toplam ikramiye bedelinin bir aya denk gelen karşılığı bulunur.

Örneğin: Yılda 3 kez 15000 TL ikramiye ödemesi yapılan işçiye kıdem tazminatı ödenirken ikramiye ödemesi giydirilmiş brüt ücrete eklenmesi gerekir.

15000×3 = 45000 TL
45000/12= 3750 TL (Bir aylık karşılığı)

Giydirilmiş ücrete 3750 TL eklenir.

Örneğe göre bir yıl çalışan asgari ücretlinin brüt kıdem tazminatı (20.002,50+3750)= 23.752,50 TL’dir.

İşveren burada kıdem tazminatı tavanına dikkat etmelidir. Giydirilmiş brüt ücret bir yıllık tavan tutarın üstüne geçmemelidir. Ancak işveren dilerse tavan tutarının üstünde ödeme yapabilir. (SGK ve Gelir Vergisi) kesintisi yapması şartıyla

Kıdem tazminatında giydirilmiş brüt ücretin doğru belirlenmesi ve kıdem tazminatının da doğru olarak hesaplanması gerekir. Aksi durumda işçiye az veya hak edişinden fazla kıdem tazminatı ödemesi yapılmış olur.

Kıdem tazminatından tavan aşılmadığı sürece tutarı ne olursa olsun damga vergisi haricinde kesinti yapılmaz.

Share this content:

Yorum gönder