Kadın İşçinin Erken Doğum Yapması Durumu

Kadın İşçinin Erken Doğum Yapması Durumu

Kadın işçi hamileliğin 32. haftasından itibaren doğum iznine ayrılır. Ancak bazı durumlarda doktor raporu ile 37. haftaya kadar çalışılabilir. Normal şartlarda doğum için 40 hafta baz alınırken hayatın olağan akışı içerisinde erken doğumda olabilmekte böyle bir durumda işçi ve işveren ne yapmalıdır?

➡ İşçiye normal şartlarda 8 hafta doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası toplamda 16 hafta doğum izni verilir. Doğum öncesi iznin erken sonlanması halinde yani doğumun gerçekleşmesi halinde doğum öncesi kullanılmayan izin doğum sonrasına aktarılır.

➡37. Haftaya kadar çalışabilir raporu olan işçi bu sürede erken doğum yapması halinde doğum itibariyle çalışabilir raporu son bulup doğumdan itibaren doğum sonrası izin başlayacaktır. Kullanılmayan izin doğum sonrasına aktarılacaktır.

Sonuç:
☑ Doğum öncesi iznin tam kullanılması halinde doğum sonrası en fazla 8 hafta izin kullanılabilir.
☑Çoğul gebelikte doğum öncesi 2 hafta ek izin kullandırılır. Yani doğum öncesi 10 hafta olacaktır.
☑Doğum öncesi iznin erken doğum nedeniyle sonlanması halinde kullanılmayan bakiye izin doğum sonrasına aktarılır.
☑37. haftaya kadar çalışabilir raporu olmayan işçinin 32. haftadan itibaren doğum iznine ayrılması ve çalıştırılmaması gerekir.
☑Doğumun gerçekleşmesinin ardından erkek işçinin 5 gün babalık izni hakkı var. Bunun için doğum raporu ve dilekçe ile işverene başvurulur.
☑Emzirme ödeneği SGK tarafından verilmekte olduğu için İşveren tarafından ödenmez. Annenin çalışması halinde anneye, çalışmaması halinde babaya ödenir. Hastanenin emzirme ödeneği raporunu düzenlemesi yeterli (diğer şartlar sağlanıyorsa)

Not: Erken doğum nedeniyle doğum öncesi iznin veya çalışabilir raporunun bitip doğum sonrası iznin başlaması gerekir. Sistemsel aksaklıklar için ilgili hastanenin rapor servisi ile görüşülebilir.

Share this content:

Yorum gönder