İşçi Sendikasına Üyelik

İşçi Sendikasına Üyelik

✅ Sendikaya üye olmak serbesttir.
Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

✅ Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır.
Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve ilgili sendikaya ulaşır.
Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden 30 (otuz) gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılır.

✅ İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir.
Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve ilgili sendikaya ulaşır.
Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonra geçerlilik kazanır.

Share this content:

Yorum gönder