İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü – İşçinin Haklı Nedenle Feshi Hakkı

İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü – İşçinin Haklı Nedenle Feshi Hakkı

İş yerindeki kadın çalışan sayısının yönetmelik hükümlerindeki kadın çalışan sayısından fazla olduğu davalının mehil ile iş yerinden bu hususta talepte bulunduğu ve iş akdinin davalı iş yerinde kreş açılmaması nedeniyle davacı tarafından 4857 sayılı yasanın 24/2-f maddesi gereği haklı sebeple feshedildiği anlaşıldığından davalı vekilince yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

İZMİR BAM 9. HUKUK DAİRESİ
KARAR NO : 2022/2658
KARAR TARİHİ: 22/12/2022

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder