Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğe Uzun Süre Sessiz Kalmak

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğe Uzun Süre Sessiz Kalmak

İş Kanunu m.22’de düzenlenen prosedüre uyulmaksızın çalışma koşullarında esaslı değişikliğe gidilen işçinin; yeni koşullarda çalışmaya uzun süre devam etmesi halinde, sonradan şekil şartına aykırılığı ileri sürerek değişikliğin kendisini bağlamadığını ileri sürmesi dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz.

Y.9.HD, 2020/3791E., 2021/1081K., 14.01.2021T.
Y.9.HD, 2022/11071E., 2022/13684K., 31.10.2022T.

Share this content:

Yorum gönder