4857 Sayılı İş kanununa göre Eşitlik İlkesi

4857 Sayılı İş kanununa göre Eşitlik İlkesi

📢 4857 sayılı iş kanunu 5. maddesinde işverenin aynı ve benzeri işlerde çalışan işçilerine eşit davranması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

💡 Kadın işçiye hamile olması nedeni ile farklı bir tutum sergilenmesi veya iş akdinin fesih edilmesi kanunen yasaklanmış, hamile işçinin çalışması güvence altına alınmıştır.

❗ Kadın işçinin hamilelik nedeni ile iş akdi fesih edilmiş ve tüm kanuni hakları (kıdem tazminatı – ihbar tazminatı vb) ödenmiş olsa dahi, işveren eşitlik ilkesine aykırı davrandığı için işe iade davası ile karşı karşıya kalabilir ve ayrımcılık tazminatına mahkum edilebilir.

❇ İş sözleşmesinin bitiş şekli, fesih sebebi ve yapılan işlerim hamilelik ile bağı olmasa bile, fesih sebebi hamilelik olduğu ispatlanması halinde işçinin bu hakları mahkeme kararı ile kazanması mümkündür.

Share this content:

Yorum gönder