Çalışanın Art Arda Rapor Alması

Çalışanın Art Arda Rapor Alması

📢 İşçinin art arda rapor alması ve bu rapor süresinin İhbar süresini +6 hafta aşması işverene geçerli fesih hakkı vermektedir.

❗ Bu şekilde rapor alan işçinin iş sözleşmesi Kıdem tazminatı ödenmesi koşulu ile işverence fesih edilebilir.

💲 İsçinin istirahat raporlarının kıdem süresi hesabında değerlendirilmesi gerekir.

❌ Ancak ihbar süresi+6 haftayı aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı Yargıtay nezdinde kabul görmüş bir uygulamadır.

✅ Kadın işçinin analık raporu bu kapsam dışında istisna olarak tutulmuştur.

Share this content:

Yorum gönder