Bayramda Çalışma ve Ücreti

Bayramda Çalışma ve Ücreti

✅Davacı işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma karşılığı ücretlere hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

✅4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için (ilave) bir günlük ücretin (daha) ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

✅Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2019/6593 Esas,
2021/2381 Karar.

Share this content:

Yorum gönder