İşverenin Yıllık İzin Yükümlülüğü

İşverenin Yıllık İzin Yükümlülüğü

✅İşçinin yıllık izin talebinde bulunmaması işverenin işçiye yıllık izin kullandırma yükümünü ortadan kaldırmaz.

✅Yıllık iznin ne zaman kullanılacağını belirleme yetkisi işverene ait olduğu için, işçinin, işverenin yıllık izne çıkarma talebini kabul etmeme yetkisi bulunmamaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi        
2022/1756 Esas,
2022/2268 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder