Sigorta Primine Esas Kazancın Tespiti Nasıl Yapılmalı?

Sigorta Primine Esas Kazancın Tespiti Nasıl Yapılmalı?

Sonuç olarak sigortalının prime esas kazancının tespitinde;
✔️mahkemece resen araştırma ilkesi ve delil serbestisi kapsamında her türlü delil toplanmalı,
✔️tarafların vazgeçmesi ve kabulü ile bağlı olunmadığı gibi salt tanık beyanları ile de yetinilmemeli,
✔️sigortalının yaptığı işin özellikleri(vasıflı olup olmadığı), işyerindeki ve meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, işyerinin özellikleri, emsal işçilere o işyerinde veya başka işyerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler dikkate alındığında kayıtlarda görünen ücretle çalışmasının hayatının olağan akışına uygun bulunup bulunmadığı da değerlendirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından, sendikalardan, meslek odalarından emsal ücret araştırması yapılmalı,
✔️bu konuda açılmış işçilik alacakları davası var ve kesinleşmiş ise delil kabul edilmeli,

dolayısı ile inandırıcı, ciddi deliller doğrultusunda ve TÜM DELİLLER BİRLİKTE değerlendirilerek sonuca gidilmelidir.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
2021/3264 Esas,
2021/14520 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder