Ücretin Geç Ödenmesi ve Sonuçları

Ücretin Geç Ödenmesi ve Sonuçları

✅Somut olayda, davacı işçinin Aralık ayı ücretinin ödenmemesi nedeni ile işçi iş aktini 10.01.2013 tarihinde feshetmiştir.

✅Davacıya ait iş sözleşmesinde ücretin takip eden ayın ilk haftası ödeneceği düzenlenmiştir.

✅Ücretlerin geç ödendiği dosya kapsamı ile sabit olup, bu durum davacıya İş Kanunu’nun 24/2-e maddesi gereğince haklı fesih imkanı tanımaktadır.
İzah edilen şekilde davacının kıdem tazminatına hak kazandığı anlaşılmakla, yazılı şekilde kıdem tazminatı talebinin reddi hatalı olup bozma nedenidir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi        
2015/4698 Esas,
2015/8711 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder